Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย

Provincial Office of Natural Resources and Environment Chiang Rai

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์ติดตามสถานการณ์ระบาด Covid
ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/65

เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง  ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/65

นางสาวกรกช บุญนะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง  ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1.65