Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย

Provincial Office of Natural Resources and Environment Chiang Rai

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์ติดตามสถานการณ์ระบาด Covid
ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2/2565

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2/2565

นางสาววนิดา จินะโกฏิ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2/2565