Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย

Provincial office of Natural Resources and Environment ChiangRai

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 3 เมษายน 61 เวลา 14.00 น. นายอำนาจ เจิมแหล่ ผอ.สนง.ทสจ.ชร เข้าร่วมการประชุม VTC ร่วมกับ ศอ.ปกป.ภาค (สน.)และ 9 จังหวัดภาคเหนือ ณ ห้องประชุม สนง.ทสจ.ชร

วันที่ 3 เมษายน 61  เวลา 14.00 น.  นายอำนาจ เจิมแหล่ ผอ.สนง.ทสจ.ชร เข้าร่วมการประชุม VTC ร่วมกับ  ศอ.ปกป.ภาค (สน.)และ 9 จังหวัดภาคเหนือ ณ ห้องประชุม สนง.ทสจ.ชร

วันที่ 3 เมษายน 61 
เวลา 14.00 น. 
นายอำนาจ เจิมแหล่ ผอ.สนง.ทสจ.ชร เข้าร่วมการประชุม VTC ร่วมกับ  ศอ.ปกป.ภาค (สน.)และ 9 จังหวัดภาคเหนือ ณ ห้องประชุม สนง.ทสจ.ชร

แกลเลอรี่