Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย

Provincial office of Natural Resources and Environment ChiangRai

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 9 มิถุนายน 61 นายพิชิต บุตรชา ได้ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำบาดาล ร่วมกับโครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า บ้านริมงาม. ม. 5. ต. ริมกก อ. เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

วันที่ 9 มิถุนายน 61 นายพิชิต บุตรชา ได้ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำบาดาล ร่วมกับโครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า บ้านริมงาม. ม. 5. ต. ริมกก อ. เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

วันที่ 9 มิถุนายน 61 นายพิชิต บุตรชา ได้ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำบาดาล ร่วมกับโครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า บ้านริมงาม. ม. 5. ต. ริมกก อ. เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

แกลเลอรี่