Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย

Provincial office of Natural Resources and Environment ChiangRai

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2561 นายอำนาจ เจิมแหล่ ผอ.สนง.ทสจ.ชร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ กิจกรรมเครือข่าย ทสม. ประชาชนจิตอาสาร่วมใจสร้างความชุ่มชื้นให้ผืนป่า ป้องกันไฟป่า ลดหมอกควัน ณ ห้วยน้ำรินฯ

วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2561 นายอำนาจ เจิมแหล่ ผอ.สนง.ทสจ.ชร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ กิจกรรมเครือข่าย ทสม. ประชาชนจิตอาสาร่วมใจสร้างความชุ่มชื้นให้ผืนป่า ป้องกันไฟป่า ลดหมอกควัน ณ ห้วยน้ำรินฯ

วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2561 นายอำนาจ เจิมแหล่ ผอ.สนง.ทสจ.ชร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ กิจกรรมเครือข่าย ทสม. ประชาชนจิตอาสาร่วมใจสร้างความชุ่มชื้นให้ผืนป่า ป้องกันไฟป่า ลดหมอกควัน ณ ห้วยน้ำรินฯ

แกลเลอรี่