Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย

Provincial office of Natural Resources and Environment ChiangRai

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 สนง.ทสจ.เชียงราย นำโดย นายอำนาจ เจิมแหล่ผอ.สนง.ทสจ.ชร.ร่วมกับเทศบาลนครเชียงรายและเครือข่ายทสม.ได้จัดกิจกรรมรณรงค์โครงการทำทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟมโดยได้เดินรณรงค์ที่ตลาดสดเทศบาล 1 ฯ

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 สนง.ทสจ.เชียงราย นำโดย นายอำนาจ เจิมแหล่ผอ.สนง.ทสจ.ชร.ร่วมกับเทศบาลนครเชียงรายและเครือข่ายทสม.ได้จัดกิจกรรมรณรงค์โครงการทำทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟมโดยได้เดินรณรงค์ที่ตลาดสดเทศบาล 1 ฯ

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 สนง.ทสจ.เชียงราย นำโดย นายอำนาจ เจิมแหล่ผอ.สนง.ทสจ.ชร.ร่วมกับเทศบาลนครเชียงรายและเครือข่ายทสม.ได้จัดกิจกรรมรณรงค์โครงการทำทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟมโดยได้เดินรณรงค์ที่ตลาดสดเทศบาล 1 และได้รับเกียรติจากผตร.ทส.นายประลอง ดำรงค์ไทย ในโอกาสที่มาตรวจราชการและติดตามโครงการ ร่วมปล่อยขบวนรณรงค์ด้วย ทั้งนี้จากการสุ่มข้อมูลหลังจากดำเนินการในระยะเวลา1ชั่วโมงพบว่าจากการใช้ถุงหูหิ้วของผู้มาจ่ายตลาดจำนวน 188 ใบสามารถให้ความรู้ความเข้าใจยุบรวมถุงและคืนให้เจ้าหน้าที่ได้จำนวน 108 ใบคิดเป็นจำนวนที่ลดการใช้ถุงพลาสติกได้ร้อยละ57.45

แกลเลอรี่