Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย

Provincial office of Natural Resources and Environment ChiangRai

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

7 ส.ค.61 นายอรรณพ ไชยลังกา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้ารับการอบรมหลักสูตร พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ฯ

7 ส.ค.61 นายอรรณพ ไชยลังกา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้ารับการอบรมหลักสูตร พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ฯ

7 ส.ค.61 นายอรรณพ ไชยลังกา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้ารับการอบรมหลักสูตร พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ฯ

แกลเลอรี่