Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย

Provincial office of Natural Resources and Environment ChiangRai

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 - 16.00 น. นางสิริภัฐสร เวียงนาค นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ เข้าร่วมกิจกรรมแถลงข่าว งานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2019 ณ โซนทะเลหมอก ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 - 16.00 น. นางสิริภัฐสร  เวียงนาค นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ เข้าร่วมกิจกรรมแถลงข่าว งานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2019 ณ โซนทะเลหมอก ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 - 16.00 น.
นางสิริภัฐสร  เวียงนาค นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ เข้าร่วมกิจกรรมแถลงข่าว งานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2019 ณ โซนทะเลหมอก ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย

แกลเลอรี่