Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย

Provincial office of Natural Resources and Environment ChiangRai

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ 17 ธันวาคม 2562

วันอังคาร ที่ 17 ธันวาคม 2562

วันอังคาร ที่ 17 ธันวาคม 2562 นางสิริภัฐสร  เวียนาค นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันครบครอบแต่งตั้ง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย ณ สถานีวิทยากระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย

แกลเลอรี่