Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย

Provincial office of Natural Resources and Environment ChiangRai

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 2 มีนาคม 2563 นายเจริญ ปิงเมือง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน และนายวทัญญูป่อแสนคำ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ได้เข้าร่วมประชุมกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้งฯ

วันที่ 2 มีนาคม 2563 นายเจริญ ปิงเมือง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน และนายวทัญญูป่อแสนคำ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ได้เข้าร่วมประชุมกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้งฯ

วันที่ 2 มีนาคม 2563 นายเจริญ ปิงเมือง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน และนายวทัญญูป่อแสนคำ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ได้เข้าร่วมประชุมกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้งฯ