Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย

Provincial office of Natural Resources and Environment ChiangRai

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 5 มีนาคม 2563 นางสิริภัฐสร เวียงนาค ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ พร้อมด้วยนางสาวกรกช บุญนะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดเชียงราย (ก.บ.จ.ชร.) ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 5 มีนาคม 2563 นางสิริภัฐสร เวียงนาค ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ พร้อมด้วยนางสาวกรกช บุญนะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดเชียงราย (ก.บ.จ.ชร.) ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 5 มีนาคม 2563 นางสิริภัฐสร เวียงนาค ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ พร้อมด้วยนางสาวกรกช บุญนะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดเชียงราย (ก.บ.จ.ชร.) ครั้งที่ 1/2563)