Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย

Provincial Office of Natural Resources and Environment Chiang Rai

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวกมล อุตุภรณ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนงานประกอบกิจการฆ่าสัตว์ฯ

วันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวกมล อุตุภรณ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนงานประกอบกิจการฆ่าสัตว์ฯ

วันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวกมล อุตุภรณ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนงานประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย