Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย

Provincial office of Natural Resources and Environment ChiangRai

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 8 มีนาคม 2563 ผอ.สนง.ทสจ.ชร มอบหมายให้นายอาทิตย์ บุญรอด ผอ.ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ เข้าร่วมพิธีทำบุญสมาคมศิริกร์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2563

วันที่ 8 มีนาคม 2563 ผอ.สนง.ทสจ.ชร มอบหมายให้นายอาทิตย์ บุญรอด ผอ.ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ เข้าร่วมพิธีทำบุญสมาคมศิริกร์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2563

วันที่ 8 มีนาคม 2563 ผอ.สนง.ทสจ.ชร มอบหมายให้นายอาทิตย์ บุญรอด ผอ.ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ เข้าร่วมพิธีทำบุญสมาคมศิริกร์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2563