Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย

Provincial office of Natural Resources and Environment ChiangRai

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 23 พ.ย. 60 น.ส.กมล อุตุภรณ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนร้านทำป้ายพ่นสีส่งกลิ่นเหม็นรบกวนประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง บ้านสันต้นเปา ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.ชร. ร่วมกับ จนท. ทน.ชร

วันที่ 23 พ.ย. 60 น.ส.กมล อุตุภรณ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนร้านทำป้ายพ่นสีส่งกลิ่นเหม็นรบกวนประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง บ้านสันต้นเปา ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.ชร. ร่วมกับ จนท. ทน.ชร

วันที่ 23 พ.ย. 60 น.ส.กมล อุตุภรณ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนร้านทำป้ายพ่นสีส่งกลิ่นเหม็นรบกวนประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง บ้านสันต้นเปา ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.ชร. ร่วมกับ จนท. ทน.ชร

แกลเลอรี่