Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย

Provincial office of Natural Resources and Environment ChiangRai

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 6 ธ.ค. 60 นายสุวรรณ คัจฉะภา เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน นส.ชนม์นิภา ฤทธิ์บำรุง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ร่วมประชุมจังหวัดเคลื่อนที่ ณ.ห้องประชุมที่ว่าการ อ.เวียงแก่น โดย ผวจ.ชร.เป็นประธาน

วันที่ 6 ธ.ค. 60 นายสุวรรณ คัจฉะภา เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน นส.ชนม์นิภา ฤทธิ์บำรุง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ร่วมประชุมจังหวัดเคลื่อนที่ ณ.ห้องประชุมที่ว่าการ อ.เวียงแก่น โดย ผวจ.ชร.เป็นประธาน

วันที่ 6 ธ.ค. 60 นายสุวรรณ คัจฉะภา เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน นส.ชนม์นิภา ฤทธิ์บำรุง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ร่วมประชุมจังหวัดเคลื่อนที่ ณ.ห้องประชุมที่ว่าการ อ.เวียงแก่น โดย ผวจ.ชร.เป็นประธาน

แกลเลอรี่