Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย

Provincial office of Natural Resources and Environment ChiangRai

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 8 ธ.ค.60 นายนิวัฒน์ แซ่จิว นายช่างเทคนิค เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาฐานข้อมูลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและบูรณาการการติดตามและประเมินผล ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

วันที่ 8 ธ.ค.60 นายนิวัฒน์ แซ่จิว นายช่างเทคนิค เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาฐานข้อมูลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและบูรณาการการติดตามและประเมินผล ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

วันที่ 8 ธ.ค.60 นายนิวัฒน์ แซ่จิว นายช่างเทคนิค เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาฐานข้อมูลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและบูรณาการการติดตามและประเมินผล ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แกลเลอรี่