Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย

Provincial office of Natural Resources and Environment ChiangRai

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 13 ธ.ค. 60 นางสาวพีรยา แสงสุวรรณ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิด กรณีโครงการพัฒนาท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

วันที่ 13 ธ.ค. 60 นางสาวพีรยา แสงสุวรรณ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิด กรณีโครงการพัฒนาท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

วันที่ 13 ธ.ค. 60 นางสาวพีรยา แสงสุวรรณ ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิด กรณีโครงการพัฒนาท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

แกลเลอรี่