Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย

Provincial office of Natural Resources and Environment ChiangRai

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จัดกิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่กรรมสิทธิ์

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จัดกิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่กรรมสิทธิ์

    กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จัดกิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่กรรมสิทธิ์  สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรหรือราษฎรในท้องถิ่น
ไม่ต่ำกว่าปีละ 33,000-67,000 บาท/ราย ลดปัญหาการบุกรุกพื้นที่ของรัฐ เพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจให้กับประเทศ ด้านองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เชิญเที่ยวงาน “Botanic Festival 2018 Colourful Garden” โดยเยาวชนและประชาชนจะได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านพืช ร่วมสนุกกับกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ยังพบกับความอัศจรรย์พันธุ์ไม้นานาชนิดที่ใหญ่และเล็กที่สุดในโลก อีกทั้งกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม 2560 – 2 มกราคม 2561 ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่

          องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ดำเนินการสานต่อนโยบายของรัฐโดยเน้นกิจกรรมการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจ เพื่อที่จะรักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้กับประเทศ โดยล่าสุดจัด “กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจ” ในพื้นที่กรรมสิทธิ์ – สิทธิครอบครองทั่วไปของเกษตรกร โดย ตั้งเป้าไว้จำนวน 500,000 ไร่ ดำเนินการในระยะเวลา 20 ปี นับตั้งแต่ปี 2560-2579 ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าว ในปี 2560 อ.อ.ป. จะส่งเสริมเกษตรกรรอบสวนป่า อ.อ.ป. ครอบคลุมพื้นที่ 7 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งพื้นที่ดำเนินการทั้งสิ้น 2,950 ไร่ และจะดำเนินการต่อเนื่องใน ปี 2561 จำนวน 36 จังหวัดทั่วประเทศ พื้นที่ดำเนินการทั้งสิ้น 22,000 ไร่ (มีเกษตรกรแจ้งความประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการฯ แล้ว จำนวน 2,018 ราย)  ซึ่ง อ.อ.ป. มีแผนงานจะดำเนินการต่อเนื่องทุกปี ปีละ 25,000 ไร่ ในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย จนครบตามเป้าหมาย 500,000 ไร่

               สำหรับเกษตรกรหรือราษฎรที่สนใจและมีความประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจทั้งชนิดไม้โตช้า เช่น ไม้สัก ไม้ประดู่ มะค่าโมง เป็นต้น และชนิดไม้โตเร็ว เช่น กระถินเทพา
ยูคาลิปตัส ไผ่ เป็นต้น อ.อ.ป. จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายเงินทุนในการปลูกและบำรุงรักษาให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ เป็นระยะเวลา 3 ปี ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน หมายเลขโทรศัพท์ 054 227 544, องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง หมายเลขโทรศัพท์ 055 515 827 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หมายเลขโทรศัพท์ 043 234 546, องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ หมายเลขโทรศัพท์  077 281 161 และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้วังน้อย หมายเลขโทรศัพท์ 035 257 016

          โอกาสเดียวกันนี้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ขอเชิญเที่ยวงาน Botanic Festival 2018 “Colourful Garden” ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 07.30 – 18.00 น. ทั้งนี้ ในการจัดงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่บทบาท ผลงานทางวิชาการและกิจกรรมต่างๆ ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ สู่การรับรู้ของประชาชน และถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านพืช พร้อมกับปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชไทยรวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่

          โดยภายในงานทุกท่านจะได้พบกับสีสันอัศจรรย์จากพันธุ์ไม้หลากสี (Colourful Garden) รวมพลคนรักกระบองเพชร อวดโฉมกล้วยไม้  ตะลุยหรรษาป่าดิบชื้น ราชินีแห่งพรรณไม้น้ำ กุหลาบหอมหวนสวนแห่งรัก มหัศจรรย์พรรณไม้กินแมลง สมุนไพรใกล้ตัวเพื่อสุขภาพ เส้นสายใบสับปะรดสี เพลินใจไปกับบทเพลงบรรเลงในสวน ชวนชิมลิ้มลองอาหารหลากรส สนุกไปกับกิจกรรมสร้างสรรค์ D.I.Y. Rock to Cactus เพลิดเพลินกับ Shop & Chill สินค้าชุมชน สินค้าของที่ระลึก พรรณไม้นานาชนิด และกิจกรรมภายในซุ้มนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ ชมการจัดแต่งสวนสีสันพรรณไม้ อาทิ สวนชนบทสไตล์ยุโรปสวนสีสันตะวันออก สวนสีสันแดนอีสานสวนสีสันหุ่นไล่กา เป็นต้น
 

             นอกจากนี้  นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมจุดที่น่าสนใจ เพื่อสัมผัสคุณค่าความงดงามของพรรณไม้นานาชนิดภายในสวนพฤกษศาสตร์ฯ อาทิ Canopy Walksเส้นทางเดินเหนือเรือนยอดไม้ ชมวิวธรรมชาติ 360 องศา บนความสูงกว่า 20 เมตร เรียนรู้พรรณไม้ในป่าดิบแล้ง และบันทึกภาพประทับใจ ตลอดระยะทางกว่า 500 เมตร   พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ สนุกและเพลิดเพลินกับภาพวาดสามมิติเปิดประสบการณ์ใหม่เรียนรู้พรรณไม้และ การใช้ประโยชน์จากพืชผ่านสื่อมัลติมีเดียที่ทันสมัยเรือนกล้วยไม้ไทยจัดแสดงกล้วยไม้ไทยหายากกว่า 400 ชนิด ชมแปลงรวบรวมกล้วย Banana Avenueเส้นทางสวนรุกขชาติ และสัมผัสเส้นทาง เปิดใหม่ “เส้นทางกระสุนพระอินทร์-พระราม”

             ทั้งนี้ มอบสิทธิพิเศษสำหรับนักเรียนที่สวมเครื่องแบบสามารถเข้าชมงานBotanic Festival 2018 “Colourful Garden” ได้ฟรี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ โทรศัพท์ 0-5384-1234, 0-5384-1023 และ Facebook สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

          โอกาสนี้ (14 ธันวาคม 2560) นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และนายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ให้เกียรติร่วมแถลงข่าว ณ ห้องประชุม 301 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภาพ: อาทิตยา, ข่าวและเผยแพร่: จันทร์เพ็ญ