Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย

Provincial office of Natural Resources and Environment ChiangRai

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เยี่ยมชมโครงการปล่อยนกกระเรียนการอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทย (Conservation Sarus Crane) สัตว์ป่าสงวนในประเทศไทย พร้อมทั้งเปิดตัวโครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” ณ วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง จังหวัดบุรีรัย์ โดยมีพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ร่วมด้วยนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายอุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และนายฐากร ล้อมศตพร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 นายรณภพ ณรงค์ หัวหน้าวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง ประชาชนและสื่อมวลชนร่วมงานครั้งนี้ด้วย

          (17 ธ.ค.60) คณะสื่อมวลชนลงพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยจรเข้มาก ตำบลบ้านบัว อำเภอเมือง จ.บุรีรัมย์ เยี่ยมชมการอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทย (Conservation Sarus Crane) สัตว์ป่าสงวนในประเทศไทย โดยนายเพิ่มศักดิ์ กนิษฐชาต นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยจรเข้มาก กล่าวว่า นกกระเรียนพันธุ์ไทยเป็นสัตว์ป่าสงวน 1 ใน 15 ชนิด ที่เคยสูญพันธุ์จากธรรมชาติไปนานถึง 50 ปี แต่ด้วยความร่วมมือของกรมอุทยานแห่งชาติฯ ร่วมกับองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทำการทดลองเพาะเลี้ยงนกกระเรียนไทยในกรงเลี้ยงได้สำเร็จ ภายใต้ความร่วมมือการวิจัยกับมูลนิธิอนุรักษ์นกกระเรียนสากล (ICF) และเริ่มทดลองปล่อยนกกระเรียนคืนสู่พื้นที่ชุ่มน้ำที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก (ศูนย์อนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทย หน่วยพิทักษ์ป่าห้วยแสงเหนือ) และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำสนามบิน จ.บุรีรัมย์ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2554-2560 มีการปล่อยนกกระเรียนคืนสู่ธรรมชาติ จำนวน 82 ตัว (เพศผู้ 42 ตัว,เพศเมีย 40 ตัว) และมีการรอดตายจำนวน 51 ตัว

           (18 ธ.ค.60) พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(รมว.ทส.)เป็นประธานเปิดตัวโครงการป่าในเมือง“สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย”ณ วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง จังหวัดบุรีรัย์ พร้อมทั้งนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายอุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายฐากร ล้อมศตพร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 และประชาชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัย์พร้อมทั้งสื่อมวลชนร่วมพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้

          พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า โครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นั้น เป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการให้พื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้แก่ พื้นที่วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ และพื้นที่อื่นๆ ที่มีความเหมาะสมอยู่ใกล้ชุมชมให้ดำเนินโครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย”ทั้งนี้คำจำกัดความของคำว่า “ป่าในเมือง” ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชนั้น หมายถึง พื้นที่ป่าไม้หรือพื้นที่ปลูกต้นไม้ ที่ตั้งอยู่ในเมืองหรือใกล้เมือง โดยภาครัฐร่วมกับท้องถิ่นและชุมชนดำเนินการในลักษณะของพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่ เช่น ออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ ศึกษาธรรมชาติ ภายใต้การพัฒนาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งของแต่ละพื้นที่ เช่น วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ ฯลฯ ซึ่งคาดหวังว่าประชาชนที่อาศัยในเขตเมือง จะเข้ามาใช้พื้นที่ป่าอนุรักษ์ เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจออกกำลังกาย และใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศป่าไม้ โดยการดำเนินโครงการภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นในการอนุรักษ์ผืนป่าในเขตเมือง

          นายธัญญา เนติธรรมกุล อิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า สำหรับพื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่มีความเหมาะสมในการดำเนินโครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” มีจำนวนทั้งสิ้น 35 แห่ง โดยพื้นที่ที่จะดำเนินการในระยะแรก (พื้นที่นำร่อง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 6 แห่ง ได้แก่

           1) วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง จังหวัดบุรีรัมย์

           2) สวนพฤกษศาสตร์บ้านเพ จังหวัดระยอง

           3) ตรังอันดามันเกตเวย์ จังหวัดตรัง (ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาปู่ – เขาย่า)

           4) วนอุทยานชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

           5) สวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าห่วน จังหวัดอุบลราชธานี

           6) สวนพฤกษศาสตร์พุแค จังหวัดสระบุรี

          ซึ่งรูปแบบกิจกรรมในพื้นที่ป่าในเมือง จะสามารถทำหใประชาชนดำเนินกิจกรรมต่างๆได้เช่น ชมวิวทิวทัศน์ มีเส้นทางเดินระยะใกล้ เส้นทางจักรยาน มีสถานที่กางเต็นท์ ทางเดินศึกษาธรรมชาติ เป็นสถานที่พักผ่อน และสถานที่ออกกำลังกาย ขณะที่พื้นที่วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการรองรับการให้บริการแก่ประชาชนในเขตเมืองบุรีรัมย์ โดยตั้งอยู่ห่างจากเมืองบุรีรัมย์เพียง 5 กิโลเมตร และคาดว่าจะมีผู้มาใช้บริการประมาณ 400,000 คน/ปี ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ได้มีการเปิดป้ายโครงการฯอย่างเป็นทางการ การปั่นจักรยานชมความสวยงามของวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง ชมทิวทัศน์บริเวณอ่างเก็บน้ำวุฒิสวัสดิ์ พระพุทธบาทจำลอง ปราสาทเขากระโดง พระสุภัทรบพิตร และยังเป็นสถานที่ปั่นจักรยานชื่อดังระดับประเทศอีกด้วย

ภาพและข่าว: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, เผยแพร่: อาทิตยา