Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย

Provincial office of Natural Resources and Environment ChiangRai

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 19-20 ธ.ค. 60 นส.กมล อุตุภรณ์ และ น.ส พีรยา แสงสุวรรณ นว.สวล. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่อจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนฯ ณ โรงแรมรามาการ์เดน กทม.

วันที่ 19-20 ธ.ค. 60 นส.กมล อุตุภรณ์ และ น.ส พีรยา แสงสุวรรณ นว.สวล. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่อจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนฯ ณ โรงแรมรามาการ์เดน กทม.

วันที่ 19-20 ธ.ค. 60 นส.กมล อุตุภรณ์ และ น.ส พีรยา แสงสุวรรณ นว.สวล. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่อจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชขนฯ ณ โรงแรมรามาการ์เดน กทม.

แกลเลอรี่