Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย

Provincial office of Natural Resources and Environment ChiangRai

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 29 ธ.ค. 60 นำโดย นายอำนาจ เจิมแหล่ ผอ.สนง.ทสจ.ชร และผอ.ส่วนทุกส่วน พร้อมเจ้าหน้าที่ทุกคน ร่วมกันเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และร่วมกันเปลี่ยนกล้าต้นไม้ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย

วันที่ 29 ธ.ค. 60 นำโดย นายอำนาจ เจิมแหล่ ผอ.สนง.ทสจ.ชร และผอ.ส่วนทุกส่วน พร้อมเจ้าหน้าที่ทุกคน ร่วมกันเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และร่วมกันเปลี่ยนกล้าต้นไม้ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย

วันที่ 29 ธ.ค. 60 นำโดย นายอำนาจ เจิมแหล่ ผอ.สนง.ทสจ.ชร และผอ.ส่วนทุกส่วน พร้อมเจ้าหน้าที่ทุกคน ร่วมกันเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และร่วมกันเปลี่ยนกล้าต้นไม้ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย

แกลเลอรี่