Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย

Provincial office of Natural Resources and Environment ChiangRai

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 10-11 ม.ค. 61 นางสาวพีรยา แสงสุวรรณ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงโครงการสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office) ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ

วันที่ 10-11 ม.ค. 61 นางสาวพีรยา แสงสุวรรณ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงโครงการสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office) ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ

วันที่ 10-11 ม.ค. 61 นางสาวพีรยา แสงสุวรรณ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงโครงการสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office) ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ

แกลเลอรี่