Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย

Provincial office of Natural Resources and Environment ChiangRai

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 16:00 น. ดร. วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 16:00 น. ดร. วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 16:00 น. ดร. วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอนและ รับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงาน การเตรียมพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ พร้อมปัญหาและอุปสรรค พร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา การวางยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะยาวสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาแม่ฮ่องสอนสู่ “เมืองแห่งธรรมชาติและวัฒนธรรม” เสร็จแล้วร่วมปลูกต้นไม้มงคลในพื้นถิ่น “ต้นมหาพรหมราชินี” หน้าอาคารสำนักงาน ก่อนเดินทางกลับ

แกลเลอรี่