Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย

Provincial Office of Natural Resources and Environment Chiang Rai

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

คำถามที่พบบ่อย

ค้นหาคำถาม

ในสำนักงานที่ทั้งหมดกี่ส่วนงานคะ ??

5 ส่วน ครับ
1.ส่วนอำนวยการ

2.ส่วนสิ่งแวดล้อม

3.ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

4.ส่วนทรัพยากรน้ำ

5.ส่วนยุทธศาสตร์

อยากทราบที่อยู่สำนักงานครับ

74 ม.1 ถ.ประตูเชียงใหม่ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

จำนวนทั้งหมด 2 รายการ
1