Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย

Provincial Office of Natural Resources and Environment Chiang Rai

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

13 ก.พ. 67

ประกาศฯ รับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "วิศกรหรือนักธรณีวิทยา" "ช่างเจาะน้ำบาดาล" "ช่างเจาะน้ำบาดาล" ประจำปี พ.ศ. 2567

7 ก.พ. 67

ประกาศฯ เรื่อง ห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิดโดยเด็ดขาด "76 วัดปลอดการเผา ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย"

26 ม.ค. 67

คาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้

2 ม.ค. 67

ประกาศผลการประชุมผังน้ำ คร้ังที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำโขงเหนือ

8 ม.ค. 67

ประกาศนโยบายและเจตนารมณ์การไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดฯ "์No Gift Policy" ทส.โปร่งใสและเป็นธรรม

27 ธ.ค. 66

ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หลักสูตรวิทยาศาสมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 0.18 Mb ดาวน์โหลด: 446 ครั้ง
26 ธ.ค. 66

ปีใหม่นี้ ทสจ.เชียงรายมอบของขวัญ ณ บริเวณหน้าอาคารสนง.ทสจ.เชียงราย ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ในวันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2567

ประเภทไฟล์: .png ขนาดไฟล์ : 1.89 Mb ดาวน์โหลด: 448 ครั้ง
19 ธ.ค. 66

เผาถ่าน ค้าถ่านไม้ ครอบครองถ่านไม้ การนำถ่านไม้เคลื่อนที่ ต้องขออนุญาตหรือไม่ หรือ ต้องทำอย่างไร

ประเภทไฟล์: .png ขนาดไฟล์ : 3.75 Mb ดาวน์โหลด: 447 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 71 รายการ
1 2 3 4 5 > >>