Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย

Provincial Office of Natural Resources and Environment Chiang Rai

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

6 ก.ย. 66

ประกาศพระราชกฤษฎีการ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงชื่อกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

18 ส.ค. 66

ประกาศ สนง.ทสจ.สระบุรี เรื่อง ให้ติดต่อขอรับเงินค่าภาระผูกพันและเงินอื่นคืน

23 ส.ค. 66

รายงาน สรุปผลการประชุมผังน้ำ ครั้้งที่ 1/2566 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำโขงเหนือ

12 พ.ค. 66

ประชาสัมพันธ์ เปิดรับข้อเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๗

21 มี.ค. 66

ประชาสัมพันธ์สินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์ สำหรับข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 2.46 Mb ดาวน์โหลด: 220 ครั้ง
13 มี.ค. 66

อยู่อย่างไรให้ปลอดภัยจาก PM2.5

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 0.22 Mb ดาวน์โหลด: 220 ครั้ง
2 มี.ค. 66

การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ครั้งที่ 2 (ระหว่างวันที่ 31 ม.ค -15 ก.พ 2566)

15 ก.พ. 66

ประชาสัมพันธ์ คาดการณ์ความเสี่ยงต่อการเปลื่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศฯ

จำนวนทั้งหมด 57 รายการ
1 2 3 4 5 > >>