Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย

Provincial Office of Natural Resources and Environment Chiang Rai

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมที่ผ่านมา

ดูทั้งหมด
การประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ระดับจังหวัด เพื่อขอมติให้ความเห็นชอบในการสร้างวัดไร่เชิญตะวัน และวัดดอยดวงแก้วสัพพัญญู

การประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ระดับจังหวัด เพื่อขอมติให้ความเห็นชอบในการสร้างวัดไร่เชิญตะวัน และวัดดอยดวงแก้วสัพพัญญู

วันพฤหัวบดีที่ 16 มีนาคม 2566 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย (โดยนายสมเกียรติ ปูกา ผอ.สนง.ทสจ.ชร) จัดการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ระดับจังหวัด เพื่อขอมติให้ความเห็นชอบในการสร้างวัดไร่เชิญตะวัน อ.เมืองเชียงราย และการสร้างวัดดอยดวงแก้วสัพพัญญู อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ณ ห้องประชุมวิปัสนาคารนานาชาติ (วิหารดิน) ศูนย์วิปัสนาสากลไร่เชิญตะวัน ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นขอบในการสร้างวัดทั้งสองดังกล่าวได้ โดยมีนายวราดิศร อ่อนนุช รองผวจ.เชียงราย เป็นประธานการประชุม

17 มี.ค. 66