Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย

Provincial Office of Natural Resources and Environment Chiang Rai

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565

นายบุญเกิด ร่องแก้ว ผอ.สนง.ทสจ.ชร นายมงคล หงษ์สามสิบเจ็ด เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน พร้มด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติลและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 ณ วัดพระธาตุบุญร่มเย็น ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีนายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี