Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย

Provincial Office of Natural Resources and Environment Chiang Rai

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมเป็นเกียรติ "เวทีสายพลังภาคีความร่วมมือสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคประชาชนสู่ปฏิบัติการ จังหวัดเชียงราย"

เข้าร่วมเป็นเกียรติ "เวทีสายพลังภาคีความร่วมมือสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคประชาชนสู่ปฏิบัติการ จังหวัดเชียงราย"

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 นายสมเกียรติ ปูกา ผอ.สนง.ทสจ.ชร. มอบหมายให้ นางสาวกรกช บุญนะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมเป็นเกียรติ "เวทีสายพลังภาคีความร่วมมือสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคประชาชนสู่ปฏิบัติการ จังหวัดเชียงราย" ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย