Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย

Provincial Office of Natural Resources and Environment Chiang Rai

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันประจำสัปดาห์ของศอ.ปกป.จังหวัด 9 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน

ประชุมติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันประจำสัปดาห์ของศอ.ปกป.จังหวัด 9 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 นายสมเกียรติ ปูกา ผอ.สนง.ทสจ.ชร. พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์ วณิชอนุกูล ผอ.ส่วนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันประจำสัปดาห์ของศอ.ปกป.จังหวัด 9 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน ณ ห้องประชุม สนง.ปภ.ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมีพล.ต.วีรวัฒน์ วิวัฒน์วาณิช รองผอ.ปกป.ภาค 3 เป็นประธานการประชุม