Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย

Provincial Office of Natural Resources and Environment Chiang Rai

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะทำงานพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2566

การประชุมคณะทำงานพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2566

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 นายสมเกียรติ ปูกา ผอ.สนง.ทสจ.ชร. มอบหมายให้นางสาวกรกช บุญนะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดเชียงรายและเตรียมความพร้อมในการประเมินระดับการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับที่ 1 ในปี พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมนารายณ์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย