Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย

Provincial Office of Natural Resources and Environment Chiang Rai

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1

การประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย 
จัดการประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการ
พัฒนาศักยภาพของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อพัฒนาแผนงานด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด โดยนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 
มอบหมายให้นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุม และ 
นายสมเกียรติ ปูกา ผอ.สนง.ทสจ.เชียงราย เป็นเลขานุการในการประชุม ณ ห้องมณฑา โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม จังหวัดเชียงราย

แกลเลอรี่